W 1950 r. prokurator wojskowy, płk. Helena Wolińska nakazała aresztowanie gen. Augusta Fieldorfa „Nila" - szefa „Kedywu" KG AK. UB oskarżyło go o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Dowody były sfałszowane. Sąd, pod przewodnictwem sędziny Marii Górowskiej vel. Gurowskiej, po 8-godzinej, tajnej rozprawie w kwietniu 1952 r. skazał Fieldorfa na śmierć. Sąd uznał za niezbędne „całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa". Fieldorfa powieszono w 1953 r.
Janina Fieldorf - Opowieść o moim mężu Drukuj Email
Relacje świadków
Wpisany przez Andrzej M. Kobos   

Rodzinę mojego męża poznałam, kiedy Emil zawiózł mnie po ślubie w 1919 r. do Krakowa. Matka, Agnieszka ze Szwandów, ojciec Andrzej, maszynista kolejowy. Brat Józef, urzędnik w dyrekcji PKP w Krakowie. Drugi brat, Jan, podoficer służby lotniczej, mechanik. Najstarsza z rodzeństwa, Emma, nauczycielka i w tym okresie już żona kierownika szkoły w Alwernii. [...]

Więcej… [Janina Fieldorf - Opowieść o moim mężu]
 
Dr Jadwiga Włodek-Sanojcowa „Kalina” Drukuj Email
Relacje świadków
Wpisany przez Jadwiga Włodek-Sanojcowa „Kalina”   

Dr Jadwiga Włodek-Sanojcowa „Kalina" w swym wspomnie­niu o „Nilu" bardzo trafnie scharakteryzowała jego osobowość: „Pan Waluś był brunetem smagłym, wysokim, budowy raczej astenicznej. Przy pierwszym zetknięciu budził sympatię.

Więcej… [Dr Jadwiga Włodek-Sanojcowa „Kalina”]