W 1950 r. prokurator wojskowy, płk. Helena Wolińska nakazała aresztowanie gen. Augusta Fieldorfa „Nila" - szefa „Kedywu" KG AK. UB oskarżyło go o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Dowody były sfałszowane. Sąd, pod przewodnictwem sędziny Marii Górowskiej vel. Gurowskiej, po 8-godzinej, tajnej rozprawie w kwietniu 1952 r. skazał Fieldorfa na śmierć. Sąd uznał za niezbędne „całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa". Fieldorfa powieszono w 1953 r.
Moją ojczyzną jest Polska podziemna… Drukuj Email
Artykuły wyróżnione
Wpisany przez Piotr Szubarczyk   

Pani Maria Fieldorf-Czarska i Tomek Czerepuk - zdjęcie do plakatu Sztafety PokoleńMaria Fieldorf-Czarska (*20 III 1925 Wilno †21 listopada 2010 Gdańsk)

W niedzielę 21 listopada koło południa, w uroczystość Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, odeszła od nas do Pana Maria Fieldorf-Czarska – córka generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, zastępcy ostatniego dowódcy głównego Armii Krajowej, pierwszego komendanta organizacji NIE jak Niepodległość, zamordowanego przez sowieckich komunistów na Mokotowie 24 lutego 1953 r. Przyczyną śmierci pani Marii był atak serca.

Więcej… [Moją ojczyzną jest Polska podziemna…]
 
Życiorys - August Emil Fieldorf Drukuj Email
Artykuły wyróżnione
Wpisany przez Wikipedia   
August Emil Fieldorf ps. "Nil" (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, stracony 24 lutego 1953 w Warszawie) - generał brygady Wojska Polskiego, bojownik o niepodległość Polski, dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, dowódca organizacji NIE.
Więcej… [Życiorys - August Emil Fieldorf]
 
Mordercy generała „Nila” Drukuj Email
Artykuły wyróżnione
Wpisany przez Tadeusz M. Płużański   

Generał August Emil Fieldorf „Nil" został aresztowany 10 listopada 1950 roku. Najpierw trafił do aresztu śledczego MBP przy ulicy Koszykowej, potem do więzienia na Rakowieckiej, gdzie spędził ponad dwa lata. Został zamordowany 24 lutego 1953 roku.

Więcej… [Mordercy generała „Nila”]
 
Gen. bryg. August Emil Fieldorf „Nil” Drukuj Email
Artykuły wyróżnione
Wpisany przez prof. dr hab. Albin Głowacki   
Krótkie życie Augusta E. Fieldorfa jest wymowną ilustracją polskiego patriotyzmu, symbolem godności i wiary w suwerenną, wolną Polskę.
Więcej… [Gen. bryg. August Emil Fieldorf „Nil”]
 
Kedyw - Kierownictwo Dywersji KG AK Drukuj Email
Artykuły wyróżnione
Wpisany przez Administrator   
Pierwszą organizacją był Związek Odwetu (ZO). Związek Odwetu został powołany rozkazem Komendanta Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) płk Stefana "Grota" Roweckiego dnia 20 IV 1940 r. Rozkaz ten miał na celu ujęcie walki bieżącej w jedną formę organizacyjną na wszystkich szczeblach dowodzenia, podporządkowaną jednemu ośrodkowi dyspozycyjnemu. Związek Odwetu był częścią składową ZWZ i tylko ze względu na bezpieczeństwo całej organizacji został z niej wyodrębniony w osobny pion sabotażowo-dywersyjny, pracujący na własnej sieci łączności.
Więcej… [Kedyw - Kierownictwo Dywersji KG AK]